GDPR

Podjetje GO turizem in jezik, Martina Verčkovnik s.p. se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost udeležencev oz. uporabnikov naših storitev. Zbrane podatke bo podjetje uporabljalo izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Podjetje spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov svojih storitev, zato bo storil vse potrebno, da jih zašiti pred kakršnimikoli kršitvami ali zlorabami. Podjetje je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezano k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov in se zavezuje, da ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja posredovala osebnih oz. drugih podatkov tretji osebi oz. ne bo omogočilo tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke svojih uporabnikov, razen, če bi od njega to zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu ali za potrebe za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

Podjetje GO turizem in jezik, Martina Verčkovnik s.p. zagotavlja, da se bodo osebni podatki (ime, priimek in elektronski naslov) uporabljali izključno za potrebe obveščanja o storitvah (novosti v programih, akcijske ponudbe, prireditve). Podjetje se zavezuje, da  bo osebne podatke vodilo, vzdrževalo in jih obdelovalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ter uredbo DGPR. Uporabnik storitev podjetja lahko kadarkoli po elektronski pošti info@go-turizem.eu ali pisno na naslov Go turizem in jezik, Pameče 109, 2380 Slovenj Gradec, zahteva dostop do svojih osebnih podatkov, pregled, popravo, omejitev obdelave ali izbris svojih osebnih podatkov.

Sestavite si izlet po vaših željah, pričakovanjih, potrebah!

Martina Verčkovnik s.p.

Pameče 109, 2380 Slovenj Gradec

+386 51 328 698

info@goturizem.eu